• Nederlands
 • Français
 • English
 • Polski
 • Español
 • Nederlands
 • Français
 • English
 • Polski
 • Español
 • Belastingaangifte tweede woning in Spanje: Alles wat je moet weten

  Belastingaangifte tweede woning in Spanje: Alles wat je moet weten

  Spread the love for Spain

  Wanneer je in het buitenland een tweede woning bezit, ben je verplicht om deze woning aan te geven bij de Belgische belastingdienst, de Fod Financiën. Dit geldt ook wanneer je in België woont en belastingen betaalt. Bezit jij een tweede verblijf in Spanje? In dit artikel leggen we uit hoe je de belastingaangifte in moet vullen voor een tweede woning in Spanje en wat de fiscale verplichtingen zijn.

  Belasting op een tweede woning in het buitenland

  Als je in België woont en belastingen betaalt, ben je verplicht om je buitenlandse woningen aan te geven bij de belastingdienst, de Fod Financiën. Het aangeven van een buitenlandse woning bij de belastingdienst is een verplichting die binnen 4 maanden na aankoop moet worden vervuld. Bij het melden van de tweede woning ontvang je het kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed. Het KI is het fictieve bedrag dat de Belgische fiscus toekent aan de woning en moet worden opgenomen in je jaarlijkse belastingaangifte.

  Kadastraal Inkomen (KI)

  Binnen vier maanden nadat je eigenaar bent geworden, moet je jouw buitenlandse woning aangeven. Zoals eerder gezegd, ontvang je bij het melden van je buitenlandse woning, het kadastraal inkomen (KI) van de woning. Het KI is een fictief bedrag dat de Belgische fiscus toekent aan de woning. Het is belangrijk om te weten dat het KI van een woning in Spanje kan verschillen van het Belgische KI. In Spanje wordt het inkomen bepaald op basis van de “valor catastral”, de geschatte waarde van het onroerend goed volgens de Spaanse autoriteiten. Het KI dat je ontvangt van de Belgische belastingdienst moet je echter opgeven in je belastingaangifte, ongeacht de Spaanse valor catastral.

  Hierbij de link naar het document dat je moet invullen voor het Kadastraal Inkomen (KI)

  Bezwaar maken tegen het toegekende Kadastraal Inkomen (KI)

  De Fod Financiën bezorgt je je KI van je Spaanse woning een paar weken nadat je aangifte gedaan hebt. Ben je het niet eens met dit bedrag dan moet je dit binnen de twee maanden nadat het bedrag aan je ‘betekent’ werd aangetekend bezwaar maken.
  Wat wil zeggen ‘betekent’? Dat is dat datum waarop je officieel je KI kreeg. Dit aangetekend schrijven moet je richten aan: 

  FOD Financiën – AAPD – Cel buitenlands KI
  Gaston Crommenlaan 6 – bus 459
  9050 Ledeberg

  Jaarlijkse belastingaangifte invullen

  Bij het invullen van je belastingaangifte moet je het ontvangen KI van je tweede woning in Spanje opnemen. Daarnaast dien je ook de inkomsten uit de buitenlandse woning op te geven, zoals huurinkomsten of inkomsten uit eventuele verkoop. Het is van groot belang om alle inkomsten correct te vermelden bij het invullen van de inkomstenbelasting om problemen met de belastingdienst te voorkomen.

  Hoe belasting invullen voor tweede verblijf?

  Stap 1: Ga naar VAK III op je belastingbrief

  Stap 2 : Ga naar A Inkomsten van Belgische en Buitenlandse oorsprong

  Als het gaat over een vakantiewoning, die u zelf gebruikt of verhuurt aan een natuurlijke persoon (lees ‘private persoon’): Punt 2, code 1106-58: vul in uw ‘KI’

  Stap 3 : Ga naar B Inkomsten van Buitenlandse oorsprong

  Ga naar 1. Vrijstelling met progressievoorbehoud

    Vul in bij Land: Spanje

    Vul in bij Code: 1106-58

    Vul in bij Bedrag: ‘uw KI’

  Opgelet niet vergeten:

  In Vak XIII Rubriek A 1075-89 je buitenlands rekeningnummer invullen. Ook aanvinken dat u de rekening bij het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België – kortweg CAP – hebt gemeld. Hier is de link naar het CAP.

  En hier is een voorbeeld van Vak XIII.

  Meest gestelde vragen en antwoorden

  1. Wat moet je doen om het KI van je Spaanse casa te achterhalen?

  Je moet spontaan aangifte doen binnen de vier maanden nadat je eigenaar bent geworden.
  En dat kan zijn omdat je een woning kocht of erfde of geschonken kreeg.
  Hierbij de link naar het document dat je moet invullen.

  Tip! Lees vooraf de Toelichtingen, dat maakt het eenvoudiger om de aangifte te doen en je vindt er ook antwoorden op de ‘meest gestelde vragen’ zoals:


  Wie moet er allemaal aangifte doen?

  Het volgende heb je nodig om het document in te vullen:
  Adres van het goed
  Waarde van het pand
  Jouw deel

  2. Wanneer moet je je huis in Spanje aangeven in België?

  Binnen de 4 maanden na het ondertekenen van de akte.
  Dus niet op het moment van de ondertekening van het koopcontract maar nadat je naar de notaris bent geweest en de akte ondertekend hebt.
  Al langer dan 4 maanden eigenaar en nog geen aangifte gedaan?
  Doe het dan zo snel mogelijk.

  3. Wat te doen als je het niet eens bent met het toegekende KI?

  De Fod Financiën bezorgt je je KI van je Spaanse woning een paar weken nadat je aangifte gedaan hebt. Ben je het niet eens met dit bedrag dan moet je dit binnen de twee maanden nadat het bedrag aan je ‘betekent’ werd aangetekend bezwaar maken.
  Wat wil zeggen ‘betekent’? Dat is dat datum waarop je officieel je KI kreeg.
  Dit aangetekend schrijven moet je richten aan:
  FOD Financiën – AAPD – Cel buitenlands KI
  Gaston Crommenlaan 6 bus 459
  9050 Ledeberg
  Of bel 02 572 57 57

  4. Hoeveel bedraagt een normaal kadastraal inkomen (KI)?

  In 2023 bevroegen we onze klanten.
  Bij zowat alle klanten kwamen we uit op een KI van ongeveer 350 euro/100 000 euro waarde die ze opgaven.
  Dit onderzoek deden we in de maanden Maart en April van 2024. Dit cijfer hebben we achterhaald door van een aantal klanten te bevragen, verdeeld over de verschillende Costa’s.

  5. Mag je van je KI nog de IBI of Suma aftrekken?

  Neen dat mag niet.

  6. Als je de helft van een Spaanse woning bezit moet je dan de helft van het KI van die woning opgeven?

  Ja

  Voorbeelden:
  1. Als je met gemeenschap van goederen een woning koopt, moet je bijvoorbeeld
  elk een aangifte doen. Als je elk de helft bezit, dan geef je op dat je voor ½ eigenaar bent.
  2. Je koopt samen met vrienden of een familielid. Dan moet elke koper ‘zijn deel’ aangeven.
  3. Bezit je enkel de naakte eigendom? Dan moet je geen aangifte doen.
  Het is aan de vruchtgebruiker(s) om dit te doen.
  Enz.
  4. Wat als ik maar een deel van het jaar eigenaar ben?
  Als je bijvoorbeeld pas op 15 Maart 2023 eigenaar werd van je woning,
  (datum van de ondertekening van de akte geldt) dan moet je verhoudingsgewijs
  het KI berekenen.

  Voorbeeld:
  Magda ondertekent op 15 maart 2023 de akte van haar woning in Moraira, aankoopprijs 400 000 euro.

  Magda geeft binnen de 4 maanden na ondertekening van de akte de woning aan in België. De Belgische overheid stelt haar KI vast.

  Magda was niet het hele jaar eigenaar maar pas vanaf 15 Maart en moet dus maar 292/365ste opgeven, zijnde haar KI x 292/365. Want Magda was in 2023 maar 292 dagen eigenaar van de woning.

  Stel dat Magda gehuwd is met Maurice, met gemeenschap van goederen. Dan moet zij maar de helft van het KI opgeven. Dan zou de berekening worden: KI / 2 x 292/365

  Volg onze blogs om te zien hoe dit cijfer de volgende jaren wel of niet evolueert.

  You cannot copy content of this page

  Naam(Vereist)
  Adres