• Nederlands
 • Français
 • English
 • Polski
 • Español
 • Nederlands
 • Français
 • English
 • Polski
 • Español
 • Belastingaangifte tweede woning in Spanje: Alles wat je moet weten

  Belastingaangifte tweede woning in Spanje: Alles wat je moet weten

  Spread the love for Spain

  Wanneer je in het buitenland een tweede woning bezit, ben je verplicht om deze woning aan te geven bij de Belgische belastingdienst, de Fod Financiën. Dit geldt ook wanneer je in België woont en belastingen betaalt. Bezit jij een tweede verblijf in Spanje? In dit artikel leggen we uit hoe je de belastingaangifte in moet vullen voor een tweede woning in Spanje en wat de fiscale verplichtingen zijn.

  Belasting op een tweede woning in het buitenland

  Als je in België woont en belastingen betaalt, ben je verplicht om je buitenlandse woningen aan te geven bij de belastingdienst, de Fod Financiën. Het aangeven van een buitenlandse woning bij de belastingdienst is een verplichting die binnen 4 maanden na aankoop moet worden vervuld. Bij het melden van de tweede woning ontvang je het kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed. Het KI is het fictieve bedrag dat de Belgische fiscus toekent aan de woning en moet worden opgenomen in je jaarlijkse belastingaangifte.

  Kadastraal Inkomen (KI)

  Binnen vier maanden nadat je eigenaar bent geworden, moet je jouw buitenlandse woning aangeven. Zoals eerder gezegd, ontvang je bij het melden van je buitenlandse woning, het kadastraal inkomen (KI) van de woning. Het KI is een fictief bedrag dat de Belgische fiscus toekent aan de woning. Het is belangrijk om te weten dat het KI van een woning in Spanje kan verschillen van het Belgische KI. In Spanje wordt het inkomen bepaald op basis van de “valor catastral”, de geschatte waarde van het onroerend goed volgens de Spaanse autoriteiten. Het KI dat je ontvangt van de Belgische belastingdienst moet je echter opgeven in je belastingaangifte, ongeacht de Spaanse valor catastral.

  Hierbij de link naar het document dat je moet invullen voor het Kadastraal Inkomen (KI)

  Bezwaar maken tegen het toegekende Kadastraal Inkomen (KI)

  De Fod Financiën bezorgt je je KI van je Spaanse woning een paar weken nadat je aangifte gedaan hebt. Ben je het niet eens met dit bedrag dan moet je dit binnen de twee maanden nadat het bedrag aan je ‘betekent’ werd aangetekend bezwaar maken.
  Wat wil zeggen ‘betekent’? Dat is dat datum waarop je officieel je KI kreeg. Dit aangetekend schrijven moet je richten aan: 

  FOD Financiën – AAPD – Cel buitenlands KI
  Gaston Crommenlaan 6 – bus 459
  9050 Ledeberg

  Jaarlijkse belastingaangifte invullen

  Bij het invullen van je belastingaangifte moet je het ontvangen KI van je tweede woning in Spanje opnemen. Daarnaast dien je ook de inkomsten uit de buitenlandse woning op te geven, zoals huurinkomsten of inkomsten uit eventuele verkoop. Het is van groot belang om alle inkomsten correct te vermelden bij het invullen van de inkomstenbelasting om problemen met de belastingdienst te voorkomen.

  Hoe belasting invullen voor tweede verblijf?

  Stap 1: Ga naar VAK III op je belastingbrief

  Stap 2 : Als het gaat over een vakantiewoning, die u zelf gebruikt of verhuurt aan een natuurlijke persoon (lees ‘private persoon’):

  – Ga dan naar A onder puntje 2 vult u in: naast de code 1106-58, het ‘KI’

  – Ga dan naar B onder puntje 1 vult u in: naast Land ‘Spanje’ en bij Code ‘1106-58’ en bij Bedrag ‘uw KI’

  Belastingaangifte van jouw tweede woning in Spanje: Vragen?

  Als Belgische belastingplichtige ben je verplicht om je buitenlandse woningen aan te geven bij de Fod Financiën. Dit geldt ook voor een tweede woning in Spanje. Het tijdig en correct aangeven van je buitenlandse woning en het opnemen van het KI in je belastingaangifte is van groot belang. Raadpleeg een belastingadviseur voor meer informatie en om te kijken of je recht hebt op belastingvoordelen of aftrekposten. Vergeet niet om binnen 4 maanden na de aankoop van je woning de benodigde stappen te ondernemen om aan je fiscale verplichtingen te voldoen. Als je vragen hebt over de belastingaangifte voor jouw woning in Spanje, stuur ons gerust een mailtje: mail@azull.info

  Veelgestelde vragen over belastingaangifte tweede woning in Spanje

  Wanneer moet je je huis in Spanje aangeven in België?

  Binnen de 4 maanden na het ondertekenen van de akte. Dus niet op het moment van de ondertekening van het koopcontract maar nadat je naar de notaris bent geweest en de akte ondertekend hebt.

  Hoeveel bedraagt een normaal kadastraal inkomen (KI)?

  In 2022 bevroegen we onze klanten. Bij zowat alle klanten kwamen we uit op een KI van 253 euro/100 000 euro waarde die ze opgaven.Dit onderzoek deden we in de maanden April en Mei van 2022. Dit cijfer hebben we achterhaald door van een 30 tal klanten, verdeeld over de verschillende Costa’s (Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Calida) het KI op te vragen.

  Mag je van je KI nog de IBI of Suma aftrekken?

  Nee, dat mag niet.

  Als je de helft van een Spaanse woning bezit moet je dan de helft van het KI van die woning opgeven?

  Ja, je moet dan de helft van het KI opgeven. 

  Voorbeelden

  1. Als je met gemeenschap van goederen een woning koopt, moet je bijvoorbeeld elk een aangifte doen. Als je elk de helft bezit, dan geef je op dat je voor ½ eigenaar bent.

  2. Je koopt samen met vrienden of een familielid. Dan moet elke koper ‘zijn deel’ aangeven.

  3. Bezit je enkel de naakte eigendom? Dan moet je geen aangifte doen. Het is aan de vruchtgebruiker(s) om dit te doen.

  4. Wat als ik maar een deel van het jaar eigenaar ben? Als je bijvoorbeeld pas op 15 Maart 2022 eigenaar werd van je woning, (datum van de ondertekening van de akte geldt) dan moet je verhoudingsgewijs het KI berekenen.

  You cannot copy content of this page

  Naam(Vereist)
  Adres