• Nederlands
 • Français
 • English
 • Polski
 • Español
 • Nederlands
 • Français
 • English
 • Polski
 • Español
 • Een tweede verblijf in Spanje: welke belasting moet je betalen in België?

  Een tweede verblijf in Spanje: welke belasting moet je betalen in België?

  Spread the love for Spain

  Een tweede verblijf in Spanje: welke belasting moet je betalen in België?

  Wil je graag een tweede verblijf in Spanje kopen? Dan kan je je beter vooraf goed inlichten! Want niets is natuurlijk onaangenamer dan een financiële verrassing op het einde van de rit. Denk maar aan belastingen waar je misschien niet van op de hoogte was.

  Benieuwd wat jou te wachten staat als Belgische belastingplichtige en eigenaar van een woning in Spanje? Je leest het hier!

  Neen, gelukkig niet! Als Belgische belastingplichtige moet je je wereldwijde inkomsten in België  aangeven en dus ook de inkomsten van je huis in Spanje. Ook als je niet verhuurt. De inkomsten uit Spanje worden niet echt belast in België (je betaalde al 19% belastingen op je netto huurinkomsten in Spanje   Link Belastingen betalen in Spanje), maar spelen wel een rol voor het zogenaamde ‘progressievoorbehoud’.

  Er bestaat namelijk een akkoord tussen beide landen - het Belgisch-Spaans dubbelbelastingverdrag - dat stelt dat het land waar het  onroerend goed gelegen is, bevoegd is om belasting te heffen. Spanje mag (en zal) je dus belasten op je Spaanse woning.

  Hoe je belastingsaangifte invullen met een huis in Spanje

  Voor aangiftes tem het belastingesjaar 2020 ging het zo:

  In je aangifte personenbelasting geef je voor je appartement of villa in Spanje de ‘werkelijk ontvangen huurgelden’ op. Of de ‘huurwaarde’, in het geval je de woning enkel zelf gebruikt.

  Deze huurwaarde is de ‘gemiddelde jaarlijkse brutohuur die je, in geval van verhuring gedurende het belastbaar tijdperk, volgens de gebruiken van het land en de ligging van het pand, had kunnen krijgen’.

  Een hele mond vol!

  Simpel gezegd komt het hierop neer: als je wél zou verhuren, hoeveel huur zou je dan ontvangen voor jouw woning?

  De Belgische fiscus verduidelijkt niet hoe je dat getal moet te weten komen. De vaststelling van dit bedrag zorgde in het verleden dan ook voor vele discussies.

  Onder Europese druk staat de fiscale administratie toe dat je 1,1% (of 2% voor gebouwen  ouder dan….) van de valor catastral (kadastraal inkomen) aangeeft.

  In België worden je huurinkomsten uit Spanje dan vrijgesteld, maar met toepassing van het ‘progressievoorbehoud'.

  Dit wil zeggen dat het aan te geven inkomen uit jouw Spaans casa enkel bij jouw belastbaar inkomen wordt opgeteld om de aanslagvoet te bepalen. De overige Belgische inkomsten zullen dus mogelijk in een hogere tariefschijf worden belast in de personenbelasting.

  Bij de belastingheffing wordt wel een aftrek toegestaan van 40%. Dit wettelijk forfait dekt de kosten voor onderhoud en herstellingen aan het  pand. Deze aftrek vindt plaats ná de vermindering van de belastbare inkomsten met de in het buitenland betaalde belastingen.

  Sinds 1 Januari 2021 gaat het zo:
  De belastingwetswijziging van 1 Januari 2021 op tweede verblijven, heeft op de inkomsten gerealiseerd in 2020 nog geen impact. Je blijft daar in principe dus de bruto huurinkomsten (werkelijke/geschatte) minus je vastgoedbelasting aangeven. Om je belastingdruk te verlagen zou je eventueel - rekening houdende met de Europese rechtspraak - al toepassing kunnen maken van deze nieuwe systematiek die we hier onder beschrijven. Alternatieven zijn het toepassen van de interne instructie van de fiscus of het beperken van de bruto huurinkomsten tot 22,5%.

  Wat verandert er voor je aangifte in 2022?
  Vanaf 2021 (aangifte 2022) moet je in België niet langer je werkelijke of fictieve huurinkomsten opgeven.
  Het is de Belgische overheid die zelf een ‘kadastraal inkomen’ (KI) toekent aan je pand en dat, even kort door de bocht, op basis van de verkoopwaarde van vandaag, die ze terug rekenen naar 1975, en welke ze vervolgens reduceren naar een huurwaarde. Dit KI gebruiken ze bij het berekenen van je inkomstenbelasting.

  Wat moet jij als eigenaar doen?
  Als je al eigenaar bent van voor 2020 neemt de fiscus zelf met je contact op om het kadastraal inkomen vast te stellen.
  Heb je geen schrijven ontvangen dat moet je zelf actie ondernemen en je aanmelden.

  Je hebt:
  Of via je
  eBox, de elektronische mailbox van de overheid,
  spontaan het digitale formulier ontvangen.

  Of je ontvang je een papieren formulier via de post.
  Je aangifte kan online ingediend worden via MyMinfin.

  Of je hebt geen formulier ontvangen?
  Dan moet je spontaan aangifte doen.Hierbij de link naar het document dat je moet invullen: https://financien.belgium.be/sites/default/files/aangifteformulier-ki-buitenlands-onroerend-goed_nl_20210614.pdf

  Of je hebt je al een pand gekocht maar de acte is nog niet gepasseerd?
  Dan moet je zelf spontaan aangifte doen binnen de 4 maanden vanaf de acte datum.
  Je kan dan het bovenstaande online document gebruik maken.

  Opgelet: Eigenaar van voor 1 Januari 2021?
  Je kan uitzonderlijk nog tem 31 december 2021 aangifte doen.

  4 tips voor nieuwe eigenaars van een huis in Spanje

  Tip 1 Voor je start met het invullen van de formulieren, lees even de overheidsinfo goed door.
  Ongeveer elke vraag die je mogelijk kan hebben bij het invullen wordt uitgelegd: je hebt samen met iemand gekocht, je hebt verbouwd, je bent aan het verbouwen, je hebt enkel grond gekocht, je kinderen hebben de naakte eigendom en jij het vruchtgebruik enz.

  https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-inkomen/kadastraal-inkomen-van-het-buitenland-gelegen

  Tip 2 Je moet evenveel documenten invullen als er eigenaars zijn van het pand.
  Kocht je samen met je partner dan moet elke partij een aangifte doen. Ben je elk voor de helft eigenaar? Dan vul je ½ de bij artikel 3 Eigendomsrechten.

  Tip 3 Volg ons webinar de FAQ over belastingen en vastgoed in Spanje en je komt alles te weten over belastingen betalen in Spanje en België.

  Tip 4 Pas eigenaar geworden van een huis in Spanje?
  Niet vergeten je buitenlandse rekening aan te geven bij de Nationale Bank. Op onderstaande link vind je de nodige documenten die je kan invullen of downloaden. www.nbb.be

  You cannot copy content of this page

  Naam(Vereist)
  Adres